témák
nem vagy egyedül
Gyermektánc az óvodában

A tánc az óvodában nemcsak szórakoztató, hanem készségfejlesztő tevékenység is. Összekapcsolhatjuk a népzene megismerésével, a hangszerek kipróbálásával, a készségfejlesztés maga pedig az önfeledt szórakozás mellett valósul meg. Nézzük, mit tudhatunk a gyermektáncról!

 

Az óvodáskorú gyermekek egyik legfőbb tevékenysége a játék mellett a mozgás, ami ebben az életkorban még egyszerű és természetes. A mozgás egyik formája a gyermektánc, amely az óvodai ének-zenei fejlesztésben leginkább a körjátékban nyilvánul meg, azon belül is a páros fogást, a guggolást, a tapsot és a kifordulást rejti magában.


A tánc számtalan fejlesztési lehetőséget hordoz magában: megalapozhatjuk például az igényes zenehallgatást, hiszen minél előbb találkozik egy gyermek a változatos, igényes zenével, annál előbb ismerkedik meg a művészettel. A gyermektánc során hallgatott magyar népzene segít megismerni a gyökereinket, ami természetesen az óvodáskorban még nem tudati szinten történik.


Azzal, hogy a gyermektáncban használható mozdulatokat bővítjük, ismételjük, szépítjük, a ritmusérzék fejlesztéséhez is hozzájárulunk. Azonban a gyermektánc során is szükséges ellenőrizni, javítani a mozgást, ez természetesen az óvónő, vagy otthoni körülmények között a szülő feladata. Mire kell figyelni? Egyrészt a testtartás szépségére, a fejtartásra, továbbá a mimikára és a tekintetre. Mutassunk példát, legyen a mi arckifejezésünk, tekintetünk a kiindulópont gyermekeink számára! Fontos továbbá figyelni a laza, ám mégis pontos járásra, a mozdulatok és az egyenletes lüktetés összhangjára. Körjáték esetén a kör szabályos formájának megtartása is fontos, illetve a gyerekek közti egyenletes távolság (ez a távolság lehet például a kartávolság).


Természetesen az életkor előrehaladtával fontos variálni, bővíteni a körjáték során használt mozdulatokat, például a kar, vagy a láb mozgásait, ezáltal is fejlesztve gyermekeink mozgását. A változatos térformák, irányok ugyanis fejlesztik a gyermekek forma-és térérzékét, irány felismerő képességét.


Végezetül jöjjön néhány gondolat a hangszerek megjelenésének lehetőségéről. A gyermektánc során használjunk hangszereket, például csörgődobot, cintányért vagy triangulumot (háromszöget), amelyek használata meg kell tanítani a gyermekeket. Ismertessük meg velük a hangszerek nevét, a megszólaltatási módokat, a helyes tartásukat. Ezek használatával ugyanis színessé, élvezetessé és nem utolsó sorban képességfejlesztővé is válik a velük való foglalkozás.Képek forrása: Commons.wikimedia.org; Lorraineberkshire-roe.co.uk

kisgyermekfejlesztes.hu © 2012 ICT Európa Compass Kft | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem