témák
nem vagy egyedül
Iskolaérettségi vizsgálatok

Korábban már összegyűjtöttük nektek azokat a feltételeket, amiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy kisgyermek az óvodából az iskolába léphessen. Mostani cikkünkben pedig az iskolaérettségi vizsgálatok jellegzetességeiről írunk nektek.


Alapvetően elmondható, hogy az iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása több fázisban történik. Ezeknek a vizsgálatoknak az első fázisa a gyermekorvosi vizsgálat, amely minden tanköteles gyermek számára kötelező. Ebbe a körbe tartozik a teljes belgyógyászati vizsgálat, a szemészeti szűrés, a fül-, orr, gégészeti szűrés, az ortopédiai és a fogászati szűrés.


A gyermekorvosi vizsgálatok lebonyolítását általában a védőnő, ha pedig az óvoda külön orvossal rendelkezik, ő maga szervezi meg. Természetesen nektek, szülőknek sem árt gondoskodni arról, hogy ezek a vizsgálatok időben megtörténjenek, hiszen a megfelelő leletekhez időben hozzá kell jutni.


A vizsgálatok következő fázisa a pedagógiai vizsgálat, melynek része az általános, óvodai keretek között végzett pszichológiai vizsgálat is. Ezt a vizsgálatot a csoportvezető óvónő végzi szoros együttműködésben az óvoda pszichológusával és logopédusával. A vizsgálat eredménye egyrészt a három éves óvodai megfigyelésen alapszik, másrészt pedig az iskolába lépés előtti külön felmérésen. Az óvónő a tapasztalatai és megfigyelései alapján alakítja ki véleményét a gyermek iskolaérettségéről, melyet az Óvodai szakvélemény című nyomtatványon rögzít. Amennyiben nem egyértelműen biztos a gyermek iskolaérettségében, javasolja részvételét a nevelési tanácsadó vizsgálatán, illetve kérheti a szakértői bizottság vizsgálatát is.


Amennyiben a nevelési tanácsadó vizsgálatát kéri az óvodapedagógus, az általa adott szakvéleménnyel és az anamnézissel (a gyermek rövid jellemzésével) teheti meg. Ezen a vizsgálaton pszichológus véleményezi a gyermek iskolaérettségét. Szintén itt végeznek még egy pszichológiai vizsgálatot is, ahol a pszichológus véleménye alapján javasolhatja az iskolába lépését, vagy csökkentett létszámú, korrekciós osztályba, esetleg logopédiai osztályba javasolhatja a gyermek felvételét. Amennyiben érzékszervi, vagy testi fogyatékos gyermekről van szó, úgy javasolhatja, hogy egy megfelelő gyógypedagógiai intézetben tegyen eleget tankötelezettségének.


Fontos tudnotok nektek, szülőknek, hogy minden szakértői vélemény esetén jogotokban áll más szakemberhez, más pszichológushoz fordulni. Ha bizonytalanok vagytok, kezdeményezzétek a szakértői és rehabilitációs bizottságnál is gyermeketek vizsgálatát! Ahhoz azonban, hogy gyermeketek a számára leginkább megfelelő iskolai intézményben kezdje meg tanulmányait, szükséges, hogy egybehangzó vélemények esetén elfogadjátok, és azok ismeretében támogassátok gyermeketek iskolába lépését. Képek forrása: Listenlearnmusic.com; Montessoriathomebook.com

kisgyermekfejlesztes.hu © 2012 ICT Európa Compass Kft | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem