témák
nem vagy egyedül
Az irodalmi nevelés komplexitása

Cikkünkben bemutatjuk nektek az irodalmi nevelés komplexitását, azaz hogy milyen készségeket, képességeket fejlesztünk akkor, amikor mesélünk, verselünk gyermekünknek.

 

Amikor mesélünk, verselünk gyermekünknek, számos készséget és képességet fejlesztünk, sokszor észrevétlenül. Az egyik ilyen képesség az értelmi képesség, hiszen a mese megragadja a gyermek figyelmét és kialakítja a logikus gondolkodását is. Miközben bennünket hallgat, alapvető gondolkodási műveleteket végez. Hallgatván a mesét (mely optimális esetben az életkornak megfelelő terjedelmű), fejlődik emlékezetének tartóssága, és megindul a belső képteremtése is, ami azt jelenti, hogy a mese hallgatása közben fantáziája segítségével megelevenedik szeme előtt a mese cselekménye.Mesélés, verselés közben az anyanyelvi fejlesztést is megvalósítjuk, hiszen közben finomítjuk a beszédészlelést és beszédértést, segítünk gyermekünknek elsajátítani a kommunikációs készségeket, bővítjük szókincsét és segítünk a gesztusnyelv elsajátításában is.


Azzal, hogy gyakran mesélünk gyermekünknek és különböző versekkel ismertetjük őt meg, az esztétikai és érzelmi nevelést is megvalósítjuk az irodalmi foglalkozások keretében, hiszen fogékonnyá tesszük őt a szép felismerésére. Egy jól megválasztott irodalmi mű egyértelműsíti a gyermekek számára az alapvető erkölcsi tartalmakat, például megismeri a jóság és a gonoszság fogalmát, tisztába kerül a bátorság fogalmával és számos egyéb más fogalommal.


Bár nem gondolnánk, de egy-egy mesélés során a szociális kompetenciák kialakulását is segítjük, hiszen a gyermek megismeri a közösség összetartozásának fogalmát. Közösséget vállal a jóval, megismeri az önzetlen segítés fogalmát (például akkor, amikor a mesében a tündér mindenféle érdek nélkül segít a bajbajutott főhősön), és akaratlanul is a pozitív szereplőkhöz szeretne tartozni.


Végül pedig jöjjön néhány szó az egyik legfontosabb feladatról, az olvasóvá nevelésről. Irodalmi témájú foglalkozás esetén az olvasóvá nevelés is megvalósul, hiszen mesélés közben is mintaként jelenünk meg gyermekünk előtt. Ha szép, igényes művekkel ismertetjük őt meg, kialakul igénye is, így a későbbiek során örömmel fog könyveket forgatni. Meséljetek, verseljetek tehát sokat gyermekeiteknek!
Képek forrása: Lyndasgrainsofsand.blogspot.com; Lifestyle.yahoo.co.nz

kisgyermekfejlesztes.hu © 2012 ICT Európa Compass Kft | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem