témák
nem vagy egyedül
Egyszerű fejlesztő játékok: 3-4 évesek játékai

Két részes fejlesztő játékgyűjteményünk első része a 3-4 évesek egyszerűen játszható játékait tartalmazza. Ez a játékgyűjtemény pedagógusoknak és szülőknek is használható gyakorlatokat tartalmaz, melyeket beillesztve az óvodai napirendbe, vagy az otthoni együttlétekbe, játékos fejlesztést valósíthatunk meg.

 

  

Állathangok utánzása:


Ez a játék nagyon egyszerűen játszható. Eszközigénye nincs, menete pedig egy egyszerű kérdésre épül: Ki tudja, melyik állat milyen hangot ad ki?

Néhány ötlet: Milyen hangot ad ki a kutya (vau-vau), a macska (miáu), kakas (kukurikúúú), medve (brum-brum), egér (cn-cin), kecske (mek-mek)

Ez az egyszerű játék fejleszti a beszédszerveket, hiszen utánozva az állatok hangját, különböző hangok képzése valósul meg. Bővül továbbá gyermekünk szókincse és ismeretei is az állatokra vonatkozóan.

 

 

Állatország:

 

Ehhez a játékhoz szintén nincs szükség eszközre, így bármikor, bárhol könnyedén játszható. Válasszunk egy gyermekünk által is ismert dalt, mely életkorának megfelelő, azaz egyszerű és könnyen lekövethető ritmusokból és kis hangterjedelemből áll (ilyen például a Zsip-zsup). A dal eléneklése után pedig „elutazunk” egy állatországba, és ott csak azon a hangon énekelhetünk, amilyen hangot ad ki az állat. Ötletek: libaországban a dalt gá-gá-gá-val énekeljük; kutyaországban vau-vau-vau-val; mackóországban brum-brum-brum-mal.

Ez a játék kiemelhetően a hallást, a figyelmet és az emlékezetet fejleszti, de természetesen a beszédfejlesztés is megvalósul az állathangok utánzásával.

 

 

Cukorszopogatás:


Ez a játék a nyelv mozgatásával a nyelvizmokat erősíti, továbbá segít a figyelem és a koncentrációképesség időtartamának kitolásában.

Ehhez a játékhoz sincs szükség eszközre, menete pedig nagyon egyszerű: a kicsik felfújják az arcukat, és a nyelvüket úgy tologatják egyik oldalról a másikra, mint a cukorkát.Ez a malac piacra megy:


Ezt a játékot játszhatjuk ujjbábbal is, ettől színesebb és érdekesebb lesz, de természetesen pusztán az ujjainkat segítségül hívva is szórakoztató gyermekeinknek.

Gyermekünk ujját a szövegnek megfelelően egyesével kinyújtogatjuk. A szöveg a következő:

Ez a malac piacra megy,

Ez itthon marad,
Ez kap finom pecsenyét,
Ez semmit se kap,
S ez a kicsi visít nagyot!!
Uí! Uí! Éhes vagyok!”

A játék fejleszti a figyelmet, a koncentrációképességet, segít a mozgás fejlesztésében, a ritmusérzék kialakításában és a tiszta kiejtés elsajátításában.

 

 

Hol szól a csengő?:


Ez a játék leginkább a hallást fejleszti, eszközként pedig csengőt és három kendőt használjunk.

A játék menete: a piciket megkérjük, hogy üljenek le körben. Hármójuknak bekötjük a szemét, és a szőnyeg közepére vezetjük őket. Valakinek, aki ül, odaadjuk a csengőt. A három gyermek közül, aki hamarabb odaér a csengőhöz, az lesz a győztes.

 

 

Keresd a mamámat!:


Választunk egy túkanyót, egy kutyamamát, egy medvemamát, stb. és választunk melléjük állatgyerekeket is. A választás után a kicsinyeknek bekötjük a szemét, a mamák pedig állathangjukat utánozva hívják őket, a kicsinyeknek így kell megtalálniuk a mamájukat.

A játékhoz mindössze elegendő kendőre van szükség, fejlesztőhatásként pedig az utánzásképességét emelnénk ki.

 

 

Kié a bőrönd?:


Szintén az utánzás képességét fejleszti ez a játék, melynek során egy bőröndre van csak szükségünk.

A bőröndöt elővéve a gyermekeknek meg kell figyelniük egymás ruháját. Ha ez megtörtént, egyikőjüknek ki kell mennie a szobából, a bent maradtaknak pedig maguk közül ki kell jelölniük valakit, akinek a „bőröndjét” be fogják pakolni. Ha ezzel megvagyunk, a hunyónak vissza kell jönnie a szobába, majd sorban minden gyermektől meg kell kérdeznie, hogy „mit csomagolsz a bőröndbe?”. Mindegyik gyermeknek mondania kell a választott gyermek ruházatából egyet. Ha sikerült megtalálni a bőrönd tulajdonosát, akkor cserével folytatódik tovább a játék.

 

 

Kígyós játék:


Ehhez a játékhoz egy napocska bábra van szükség. A feladat az „sz” hang hangoztatása, hiszen a gyermekek a kígyók ebben a játékban. A kígyók szeretnek a napon sütkérezni, ha azonban elbújik a napocska, a kis kígyók is elbújnak (például az asztal alá). A kígyók napozáskor sziszegnek, az asztal alatt pedig csendben vannak.

Ez a játék fejleszti a koncentrációs készséget, a figyelmet, a türelmet, segít továbbá az „sz” hang kiejtésében és a mozgáskoordinációban is.

 

 

Méhecske játék:


Hasonlóan az előző kígyós játékhoz, itt is egy hangnak a hangoztatása a feladat, ezúttal a „z” hanggé. A gyermekek a méhecskék, akik a játék során mézet gyűjtenek, és zümmögnek is közben. Ám ha megjelenik a vihar (ez lehet bármilyen hang, melyet az óvónő hív elő, például dobszó, vagy síp) a méhek hangos zümmögéssel visszaszállnak a kaptárba.

A játékhoz használjunk egy képet, amin egy méhecske szerepel (ezzel fogjuk a gyermekeket ösztönözni a „z” hang megjelenítésében, valamint egy eszköz, amivel a vihart jelenítjük meg. Ami pedig a fejlesztést illeti, ez a játék is fejleszti a hallást, a mozgást és a figyelmet.

 

 

Névsuttogó:


A játék során a gyermekek a székük előtt állnak, az óvónő pedig suttogva mondja ki nevüket, vagy jelüket. Aki a nevét hallja, annak le kell ülnie.

Eszközként csak székekre van szükségünk, a játék pedig a figyelmet, a hallást és a mozgást fejleszti.

 

 

 

Papagáj játék:


Ennek a játéknak sincs eszközigénye, viszont a beszédhanghallást, az emlékezetet, a figyelmet és a tiszta kiejtést fejleszti.

A gyerekek a pedagógussal vagy szülővel szemben leülnek, aki egyszerű szavakat mond ki, amit a kicsiknek meg kell ismételniük. Figyeljünk rá, hogy ebben az életkorban egyszerű szavak utánzását kérjük gyermekeinktől.

 

 

 

Vasutas játék:


A játék során a gyerekek megfogják egymás vállát és így vonatkoznak. A vonat hol gyorsabban, hol lassabban közlekedik, közben pedig végig az „s” hangot hangoztatjuk.

A játék fejleszti a mozgáskoordinációt, a figyelmet és a beszédszerveket.

 

 

 

 

Kép forrása: mustbethistalltoride.com

kisgyermekfejlesztes.hu © 2012 ICT Európa Compass Kft | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem