témák
nem vagy egyedül
Mikor jönnek az első mondatok?

Cikkünkben bemutatjuk nektek a mondatokban való beszéd fontos állomásait, azaz azt az időszakot, mely az egyszavas mondatok megjelenésétől a nyelv tanulásának „látványos” szakaszáig tart.


A mondatokban való beszéd első lépcsője, vagyis az egyszavas mondatok megjelenése gyermekeink 1-2 éves korára jellemző. Ezt nevezik a szaknyelvben a holofrasztikus beszéd időszakának. Ilyenkor a picik egyedi szavakat használnak, de ezen nem pusztán szavak, hiszen az adott szituáció egészére vonatkoznak, azaz beszédcselekvésnek értelmezhetőek.  A holofrasztikus beszédben gyermekeink általában még sokszor hibáznak, például túláltalánosítanak vagy tévesen illesztenek (azaz a nem megfelelő szót használják egy fogalomra), de ez a mondatalkotás kialakulásának, felépítésének természetes velejárója. Ahogyan az is, hogy az egyszavas mondatok megjelenésekor is jelentős egyéni különbségeket tapasztalhatunk.


Nagyjából másfél éves korra a beszédfejlődésben újabb fordulat jelenik meg: a szókincs robbanásszerűen megnő és ez magával hordozza a beszédkedv megnövekedését is, mely általában két éves korra válik igazán látványossá.


Másfél-két éves kor között köszönt be a távirati beszéd, azaz a kétszavas mondatok időszaka. Ilyenkor a kicsik még nem rendelnek toldalékot a szavakhoz, viszont a szavak sorrendiségének szerepe megnő, hiszen a szórend változtatásával rájönnek a jelentés megkülönböztethetőségére.


Amikor már a ragok is megjelennek és az elő-és utótagokra is figyelnek a gyermekek, azt nevezzük a három-négy szavas mondatok időszakának, mely általában 2-3 éves korban jön el. Ilyenkor már újfajta, összetettebb hibázási lehetőségek is megjelenhetnek, például szokatlan képzőt használnak (esőzik), új szavakat alkotnak, vagy különböző jelentésű szavakat vonnak össze.


4-5 éves korra a nyelv tanulásának „látványos” szakasza be is fejeződik, ám természetesen maga a tanulás továbbra is folytatódik, hiszen a szókincs még tovább bővül, a kiejtés pedig még pontosabbá válik.


Ez után a kis áttekintés után végezetül szeretnénk a legfontosabb dologra emlékeztetni benneteket: mint mindig, a beszéd esetében is nagyon fontos a gyermekeink előtt álló minta, hiszen ez is, ahogyan a legtöbb cselekvés is, utánzással kezdődik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy gyermekeinkhez a babakortól kezdve mindig pontosan és nyelvtanilag helyesen beszéljünk. Amikor pedig egy-egy helytelenül használt szót szeretnénk kijavítani, türelmesen tegyük azt és lehetőség szerint a korrekció után többször is használjuk a már kijavított szót saját beszédünkben, hogy az beépüljön gyermekeink tudatába. Erre azonban már külön ne hívjuk fel gyermekeink figyelmét, hiszen nagyon fontos, hogy élvezetüket leljék a beszédben, a túl sok korrekció és magyarázat pedig könnyen építhet gátat gyermekeink beszédében!

 

kisgyermekfejlesztes.hu © 2012 ICT Európa Compass Kft | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem