témák
nem vagy egyedül
A játék funkciói

Az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége a játék. Ez egy olyan spontán tevékenység, amelynek nincs célja, a gyermekek csak magáért a cselekvés öröméért játszanak. De hogy a játéknak milyen funkcióit ismerjük? Lássuk!


Először is a játék segít a gyermeknek önmaga, valamint a szűkebb és tágabb környezetének megismerésében. Fejleszti továbbá a mozgást, hiszen a gyermekek a játék során különböző mozgásformákat sajátítanak el, valamint ezeket gyakorolják is az adott játéktevékenység során. A nagyobb mozgás mellett a finommotorikus mozgást is fejleszti, hiszen egy-egy apró mozdulatsor ismétlésének köszönhetően (például gyöngyfűzés közben) egyre fejlettebbé válik kézügyességük.

A játék során a testi fejlődésen túl a kicsik lelki érése is megvalósul, hiszen e tevékenység során újra átélhetnek bizonyos eseményeket, az adott szituáció játékban történő megélése pedig segíti is az élmények feldolgozását.


A játék segít abban is, hogy a gyermekek új ismereteket szerezzenek és ezeket alkalmazzák is a játék során (ilyen új ismeret lehet például a tevékenykedés a babakonyhában). Ezen kívül a táras szabályokat is elsajátítják és a szabályokat a játékra vonatkoztatva is megismerik. Megtanulják például, hogy nem vesszük el a másik gyermektől a játékot, vagy hogy bizonyos játékkal csak az asztalnál lehet játszani.


A játék a beszédkészség fejlődését és a szókincs gazdagodását is elősegíti , továbbá a gyermek például megtanul kérni, utasítani, együttműködni társaival.


E tevékenység során a fantázia is fejlődik, hiszen bármilyen tárgy a játék eszközévé válhat. A fantázia segítségével egy-egy tevékenység során bárhol, bármi megtörténhet. Ezzel egy időben pedig szépen lassan kialakul a kreativitás, ami aztán az életkor előre haladtával tovább fejlődik.


Segítsük hát elő, hogy gyermekeink minél többet játszanak önállóan, kortársaikkal, vagy velünk, felnőttekkel! Hiszen túl azon, hogy számtalan élménnyel gazdagodnak a játék során, a fenti fejlesztések is megvalósulnak. Egy későbbi cikkünkben pedig összegyűjtjük majd nektek a játék típusait és azok sajátosságait, tartsatok akkor is velünk! 

kisgyermekfejlesztes.hu © 2012 ICT Európa Compass Kft | Impresszum | Szerzői jogok | Adatvédelem